home / FAQ Schadevrije Jaren

FAQ Schadevrije Jaren

FAQ schadevrije jaren en Roy-data

Wat zijn schadevrije jaren? 

Voor elk jaar dat u geen schade rijdt met een dagelijkse auto, bouwt u een schadevrij jaar op. Rijdt u wel schade dan verliest u schadevrije jaren. 

Wat is Roy-data? 

In Nederland wordt gebruik gemaakt van een database genaamd Roy-data. In deze database worden de schadevrije jaren bijgehouden. Wanneer uw polis geroyeerd wordt dan zet uw verzekeraar uw schadevrije jaren in deze database. Uw nieuwe verzekeraar kan dan in deze database uw schadevrije jaren vinden en in gebruik nemen. Zo wordt een sluitend systeem van schadevrije jaren gecreëerd. 

Ik heb schade, wat betekent dit voor mijn schadevrije jaren en voor mijn premie? 

Veroorzaakt iemand anders dan uzelf of de bestuurder van uw voertuig een schade en kan de schade verhaald worden op deze persoon dan heeft dit geen invloed op uw schadevrije jaren. Veroorzaakt u of de bestuurder van uw voertuig echter een schade aan een ander, of claimt u een schade bij uw verzekeraar die niet te verhalen is dan verliest u schadevrije jaren. In Nederland is door verzekeraars afgesproken dat u dan 5 schadevrije jaren verliest. Heeft u 16 of meer schadevrije jaren dan valt u altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Wanneer u nog niet veel schadevrije jaren heeft opgebouwd of meerdere schuldschades heeft in een korte periode dan is het mogelijk dat u negatieve schadevrije jaren opbouwt ook wel bekend als malus-situatie. Afgesproken is dat dit echter nooit meer dan 5 jaar kan zijn. Wij volgen hiervoor de regels opgesteld door het Verbond van Verzekeraars vastgelegd in de Bedrijfsregeling 11 Roy-data. Op moment dat u ervoor kiest om de schade zelf te betalen heeft dit geen effect op uw schadevrije jaren.

Assicuro Assuradeuren werkt met vaste premies. Dat wil zeggen dat het schadeverloop geen gevolgen heeft voor uw premie. Dus een schuldschade heeft wel gevolgen voor uw schadevrij jaren maar niet voor uw premie. Rijdt u echter bovenmatig vaak schade dan kan dit wel gevolgen hebben voor de polis en premie. Voor nadere uitleg zie: Bovenmatig schade claimen. 

Kan ik schadevrije jaren die ik opgebouwd heb op een brommer of scooter koppelen aan mijn auto? 

Schadevrije jaren die u opgebouwd heeft met uw brommer of scooter kunt u niet koppelen aan uw autoverzekering. Rijden met een auto of brommer / scooter is dusdanig anders dat de risico\'s niet met elkaar te vergelijken zijn.  

Kan ik mijn schadevrije jaren kwijtraken als ik zelf geen autoverzekering meer heb? 

Iedere verzekeraar die schadevrije jaren in gebruik neemt kan zelf bepalen hoe lang schadevrije jaren nog geldig zijn op het moment dat ze in Roy-data geplaatst zijn. De meeste verzekeraars nemen nog schadevrij jaren in gebruik als deze niet langer dan 3 jaar geleden in Roy-data zijn geplaatst. Wij hanteren deze regel ook.  

Ik ben verzekeringsnemer van de auto maar kan ik de schadevrije jaren op iemand anders laten opbouwen? 

Schadevrije jaren worden standaard opgebouwd op de persoon die de verzekering afsluit. Het is echter mogelijk bij aanvang van de polis om aan te geven dat de regelmatige bestuurder iemand anders is dan uzelf. Wij tekenen dan op de polis aan wie de regelmatige bestuurder is. De schadevrije jaren worden dan op deze persoon opgebouwd. Zijn er voor deze persoon nog schadevrije jaren beschikbaar? Geef ons dit dan door en dan koppelen wij deze schadevrije jaren in Roy-data.

Wilt u tussentijds de schadevrije jaren op iemand anders laten opbouwen neem dan contact op met uw bemiddelaar om dit te bespreken. Houdt er rekening mee dat uw opgebouwde schadevrije jaren teruggegeven worden in Roy-data.  

Kan ik mijn schadevrije jaren overdragen aan een ander? 

Schadevrije jaren worden op persoonlijke titel opgebouwd. Deze zijn standaard niet overdraagbaar aan een ander. In de volgende gevallen is dit wel mogelijk:
- U gaat scheiden en bent overeengekomen dat de opgebouwde schadevrije jaren verdeeld worden.
- Bij overlijden van de partner
- Overschrijving voertuig van zakelijk naar privé en vice versa

Hiervoor dient een overdrachtsformulier getekend te worden.  

Mijn oude verzekeraar geeft een ander aantal schadevrije jaren aan dan jullie in gebruik hebben genomen? 

Als schadevrije jaren in Roy-data geplaatst worden dan zijn dat altijd het aantal schadevrije jaren die per de volgende hoofdvervaldatum zou gelden. Dat is de datum dat uw polis zou verjaren. Er wordt dus altijd vooruitgelopen met het aantal schadevrije jaren melden in Roydata. Er is de afspraak gemaakt dat bij het ingebruik nemen van schadevrije jaren gekeken wordt naar de datum dat de polis geroyeerd is en de datum dat de polis zou verjaren. Is het verschil tussen deze twee datums groter dan 6 maanden dan wordt een jaar in mindering gebracht op de jaren zoals deze staan in Roy-data. Is het verschil kleiner dan 6 maanden dan worden de jaren gebruikt zoals deze in Roy-data staan. 

Jullie geven aan dat mijn schadevrije jaren niet te vinden zijn in Roy-data? 

U heeft aangegeven dat u schadevrije jaren heeft waarvan u graag wilt dat wij deze koppelen aan uw nieuwe verzekering. Wij controleren gedurende een periode van 45 dagen of deze schadevrije jaren door uw oude verzekeraar in Roy-data zijn gezet en als deze voorhanden zijn dan koppelen wij deze en bouwt u gewoon verder schadevrije jaren op. Mocht na 30 dagen nog geen schadevrije jaren geregistreerd zijn dan sturen wij naar uw bemiddelaar een bericht dat wij de schadevrije jaren nog niet hebben kunnen vinden. Wellicht is uw oude verzekeraar vergeten deze schadevrije jaren terug te geven aan Roy-data of blijkt achteraf dat er toch geen schadevrije jaren zijn. Misschien staan de schadevrije jaren op een andere naam.

Wij controleren nog 15 dagen verder in Roy-data en mocht daarna nog steeds geen schadevrije jaren beschikbaar zijn dan koppelen we geen schadevrije jaren aan de polis en worden de schadevrije jaren in de polis op 0 gezet. Voor uw premie heeft dit geen gevolgen. Wij sturen u dan een nieuwe polis toe waarop het aantal schadevrije jaren per hoofdvervaldatum op staan. 

Kan ik mijn schadevrije jaren voor een andere auto gebruiken ondanks dat ik mijn polis niet royeer? 

Aangezien onze premie niet afhankelijk is van het aantal schadevrije jaren kunt u altijd aan ons het verzoek doorgeven dat u graag de opgebouwde schadevrije jaren aangeleverd wilt hebben bij Roy-data. Na dit verzoek zetten wij de schadevrije jaren in Roy-data zodat deze door een andere verzekeraar gebruikt kunnen worden. Op de polis zetten wij dan de schadevrije jaren op 0. U begint dan weer van voor af aan op deze polis met het opbouwen van schadevrije jaren. LET OP, als u de daarna de eerste 5 jaar een schade claimt die gevolgen heeft voor schadevrije jaren dan gaat u in de malus aangezien de opgebouwde schadevrije jaren weg zijn.