home / over ons / Premieachterstand

Premieachterstand

Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met betalen. Het is belangrijk om uw premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen. Zo voorkomt u dat u (tijdelijk) geen dekking meer hebt. Bekijk de stappen die we nemen als u te laat bent met het betalen van uw premie.

     1. Betalingsherinnering
We sturen u een betalingsherinnering met het verzoek om zelf de premie alsnog binnen 19 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering te betalen.

Let op! Ontvangen wij de verschuldigde premie niet binnen 19 dagen, dan wordt uw dekking geschorst. U bent dan vanaf dat moment niet meer verzekerd. Dit betekent dat schades voor uw eigen rekening komen en dat u geen recht meer hebt op vergoeding, uitkering of bescherming uit deze verzekering.

     2. Aanmaning
Hebt u uw premie na het ontvangen van de betalingsherinnering niet tijdig overgemaakt? Dan sturen we een aanmaning. U hebt 5 dagen na dagtekening van de aanmaning de tijd om alsnog te betalen.

Let op! Omdat u nog niet aan uw betalingsverplichting hebt voldaan is de dekking van uw verzekering geschorst. U bent niet verzekerd. Dit betekent dat schades voor uw rekening komen en dat u geen recht meer hebt op vergoeding, uitkering of bescherming uit deze verzekering.

Hebt u een motorrijtuigen verzekering? Dan melden we het kenteken af bij de RDW en mag u niet meer met uw motorrijtuig rijden. Daarvoor is een WA-verzekering namelijk verplicht. De RDW controleert dagelijks of auto’s verzekerd zijn. Is uw auto langer dan twee dagen niet verzekerd? Dan krijgt u van de RDW een boete. Deze wordt verstuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premies hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk.

     3. Laatste aanmaning
Hebt u uw premie na het ontvangen van de aanmaning nog niet overgemaakt? Dan sturen we een sommatie. U hebt 5 dagen na dagtekening van de laatste aanmaning de tijd om alsnog te betalen.

U bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk.

Wanneer wij na deze 5 dagen de premie niet ontvangen dan beëindigen wij uw verzekering definitief. Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben als u een nieuwe verzekering af wilt sluiten.

U bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk. Let op: de dekking van uw verzekering zal niet met terugwerkende kracht hersteld worden.

Hebt u moeite met het betalen van u premie? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met uw adviseur opneemt. Uw adviseur kijkt samen met u wat mogelijk is om uw financiële zorgen te verlichten.

Laat een rekening in ieder geval nooit liggen. Vraag advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar u woont. Hebt u inzicht nodig in uw inkomsten en uitgaven? Met het Nibud Persoonlijk Budgetadvies ontdekt u hoeveel u uitgeeft en krijgt u bespaartips. Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Kijk op www.nvvk.eu of ga naar www.wijzeringeldzaken.nl en neem contact op met uw adviseur.