home / waardevaststelling

waardevaststelling

In onderstaand overzicht is de waardevastelling vastgesteld:

Stroomdiagram Waardevastelling 

 Hieronder ziet u het stroomdiagram hoe de waardevastelling wordt bepaald. 

 Auto ouder dan 10 jaar         Taxatiewaarde 
 Dagwaarde
 Auto jonger dan 10 jaar   Aankoop nieuwe auto    Import       Aankoopbedrag 
 Taxatiewaarde
 Dagwaarde 
 Geen import   Geen lease   Nieuwwaarde 
 Lease   Boekwaarde *
 Aankoop Occasion  Geen lease  Aankoopwaarde 
 Taxatiewaarde 
Dagwaarde  
 Lease  Boekwaarde *

*Na overleg

Aankoopwaarde

  • Voorwaarden bij import: Aanleveren tenminste aankoopnota + document BPM & BTW
  • Voorwaarden NL occasion: Aanleveren aankoopnota van een bij de BOVAG geregistreerd garagebedrijf

Is mogelijk bij auto's die jonger zijn dan 10 jaar en die in de afgelopen 3 jaar zijn aangeschaft. U heeft vanaf het moment van aankoop gedurende drie jaar de garantie dat u bij totaalverlies dit gehele bedrag krijgt uitgekeerd. Gevolgd door een zeer gunstige afschrijvingsregeling (zie onderstaande afschrijvingstabel) tot het moment waarop de auto 10 jaar oud is.

 

Leeftijd auto bij aankoop: Uitkering in percentage van aankoopwaarde:
1 jaar 100% 100% 100% 99% 89% 87%  53%  51% 
3 jaar 100% 100% 100% 99% 89% 87%  53%    Dagwaarde  
6 jaar 100% 100% 100% 99% 89%  Dagwaarde   Dagwaarde   Dagwaarde 
9 jaar 100% 100% 100%  Dagwaarde   Dagwaarde   Dagwaarde   Dagwaarde   Dagwaarde 
 Maanden na datum aankoop:    11 mnd. 13 mnd. 35 mnd. 37 mnd. 47 mnd. 49 mnd. 83 mnd. 85 mnd.

Taxatiewaarde

  • Voorwaarden: Taxatierapport van een erkende* taxateur, geldig tot 3 jaar na taxatie.

Een taxateur komt bij u langs op een moment dat u uitkomt om de auto te taxeren. Hier wordt een taxatierapport voor afgegeven. Dit rapport is 3 jaar geldig. De kosten bedragen maximaal €180,- (inc. BTW, indien wij de taxatie voor u regelen). Bij schade wordt niet gekeken naar de huidige waarde van de auto**, bij totaalverlies zal zonder discussie de taxatiewaarde worden uitgekeerd. Het is (in overleg) ook mogelijk om zelf een (erkende*) taxateur in te schakelen.


* Een erkende taxateur is een taxateur welke erkend is door VRT, TMV en/of RETM.
** Met uitzondering van auto's waarbij sprake is van consignatieverkoop.

Dagwaarde

  • Voorwaarden: Reële opgave in overleg met verzekeraar. De bemiddelaar kan om een schriftelijke bevestiging van de klant vragen m.b.t. accepteren risico.

U geeft zelf een maximale waarde aan van de auto. Na schade zal door een expert de waarde van de auto op het moment voor schade worden vastgesteld. Uiteraard is dit nadat de schade eenmaal heeft plaatsgevonden moeilijk vast te stellen en hier zou dus discussie over kunnen ontstaan. Daarnaast kan het voorkomen dat uw premie betaalt over een te hoge waarde. Verzekeren op basis van dagwaarde wordt dus niet geadviseerd.

Nieuwwaarde

  • Voorwaarden: Eerste tenaamstelling is in Nederland op naam van de verzekerde - geldig tot 5 jaar na de eerste inschrijving.

Zeer gunstige nieuwwaarderegeling gedurende de eerste 60 maanden, waarvan de laatste 36 maanden op basis van een minimale afschrijvingstabel (zie onderstaande tabel). Deze waarderegeling is alleen mogelijk wanneer u de eerste eigenaar bent van het voertuig. Met nieuwwaarde wordt bedoeld de "dan geldende cataloguswaarde", dus ook indien de catalogusprijs in de tussentijd is gestegen.

 


Gebruik per jaar Uitkering in percentage van nieuwwaarde
< 20.000 km 100% 100% 100% 100% 100% 99% 88% 76%
> 20.000 km 100% 100% 99% 94% 88% 87% 76% 64%
 Maanden na datum eerste toelating:   12 mnd.   24 mnd.  25 mnd.  30 mnd.   36 mnd.  37 mnd.  48 mnd.   tot 60 mnd. 

Boekwaarde

  • Voorwaarden: Aanleveren gegevens leasemaatschappij en kopie leasecontract

Zolang het op het polisblad omschreven motorrijtuig geleasd is, zal ingeval van schade de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor de gebeurtenis worden vastgesteld op basis van boekwaarde. De boekwaarde zal door de expert bij de leasemaatschappij worden geverifieerd. Tevens wordt bepaald dat een uitkering op basis van boekwaarde slechts kan plaatsvinden indien de uitkering niet in strijd is met het indemniteitsbeginsel. De door de leasemaatschappij gehanteerde boekwaarde berekening (afschrijvingspercentage) dient bij het aangaan van de verzekering te worden opgegeven.